STOP dla Tranzytu to oddolna inicjatywa mieszkańców Puszczykowa dotycząca uspokojenia istniejącego i planowanego ruchu przelotowego w naszym mieście, która zintegrowała część społeczników dając początek naszej organizacji.

Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo obserwuje z niepokojem ruch przelotowy przez nasze miasto, którego natężenie rośnie z każdym rokiem. Dysponujemy danymi, które wykazują, że aż 72% całego ruchu samochodowego przez Puszczykowo to ruch tranzytowy (przelotowy), 23% to ruch dojazdowy do Puszczykowa, a jedynie 5% to ruch lokalny, czyli mieszkańcy!

W tej chwili taki ruch odbywa się już nie tylko drogą wojewódzką 430 (ul. Wysoka) ale też drogą nr 2490P, czyli ulicami Poznańską (grobla)-Wczasową-Ratajskiego-Nadwarciańską. Ta druga trasa prowadząca w ścisłej zabudowie mieszkalnej, między domami jest obecnie używana jako wygodny i szybki skrót dla okolicznych gmin z i do Poznania, kosztem mieszkańców Puszczykowa i jakości życia w naszym mieście.

Stowarzyszenie używając określenia „ruch tranzytowy” czy „tranzyt” opisuje obecnie istniejące zjawisko zintensyfikowanego ruchu wszystkich pojazdów, które przemieszczają się przez naszą miejscowość, lecz się w niej nie zatrzymują. Jako ruch tranzytowy rozumiemy taki ruch pojazdów, który nie kończy się ani nie zaczyna w Puszczykowie, w którym Puszczykowo jest jedynie miejscowością przelotową dla kierowców na drodze do i z Poznania.

Ruch ten nie niesie żadnych korzyści dla miasta, a wręcz przeciwnie stanowi dla niego zagrożenie na wielu płaszczyznach – zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, upośledzenia funkcji turystycznych i mieszkalnych Puszczykówka, wreszcie zaprzecza wyjątkowemu charakterowi Puszczykowa, niszcząc jego walory historyczne i krajobrazowe.

Zdajemy sobie sprawę, że tranzyt jest nieunikniony, ale chcemy, aby odbywał się z poszanowaniem dla jakości życia i bezpieczeństwa puszczykowian, którzy są gospodarzami tego miejsca. Niestety kierowcy z okolicznych gmin jeżdżą przez Puszczykowo często łamiąc obowiązujące przepisy o ruchu drogowym: notorycznie nie stosują się do ograniczeń prędkości tworząc bardzo poważne zagrożenie dla mieszkańców, mimo istniejących zakazów jeżdżą pojazdami o zbyt wysokim tonażu i wykonują niebezpieczne manewry.

Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo będzie podejmowało inicjatywy mające na celu zmianę tej sytuacji. Naszym celem jest uspokojenie ruchu w Puszczykowie i wpłynięcie na egzekwowanie przepisów. Chcielibyśmy aby Urząd Miasta odzyskał kontrolę nad drogą nr2490P i skutecznie zadbał o bezpieczeństwo mieszkańców Puszczykowa. W pierwszej kolejności oczekujemy zmiany kwalifikacji drogi ze zbiorczej na lokalną a następnie z powiatowej na gminną. Apelujemy o zapewnienie nam skutecznych spowalniaczy, inteligentnych świateł z wyniesionymi przejściami dla pieszych oraz w wybranych miejscach rond.

Mamy wiele pomysłów na przeprowadzenie zmian i oczekujemy w tym względzie współpracy z Urzędem Miasta. Jesteśmy przekonani, że dla miejskich urzędników interes mieszkańców Puszczykowa i ich bezpieczeństwo powinny być nadrzędne względem interesu powiatu.

Opracowanie dotyczące funkcjonującego obecnie ruchu tranzytowego w naszej CZYTELNI – Czytelnia

ZAPREZENTOWALIŚMY AKCJĘ STOP DLA TRANZYTU RADNYM PUSZCZYKOWA I WICESTAROŚCIE POZNAŃSKIEMU

http://www.naszepuszczykowo.pl/2017/07/04/zaprezentowalismy-akcje-stop-dla-tranzytu-radnym-puszczykowa-i-wicestaroscie-poznanskiemu

JEST TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI POŚWIĘCONEJ PETYCJI MIESZKAŃCÓW

http://www.naszepuszczykowo.pl/2017/06/24/jest-termin-posi…ycji-mieszkancow/

PETYCJA MIESZKAŃCÓW ZŁOŻONA!

http://www.naszepuszczykowo.pl/2017/06/01/petycja-mieszkancow-zlozona/

WYWIAD ZE STAROSTĄ JANEM GRABKOWSKIM BARDZIEJ NIEPOKOI NIŻ USPOKAJA

http://www.naszepuszczykowo.pl/2017/05/31/wywiad-ze-staros…koi-niz-uspokaja/

KOMENTARZ DO LISTU BURMISTRZA ANDRZEJA BALCERKA Z ECHA PUSZCZYKOWA Z MAJA 2017

http://www.naszepuszczykowo.pl/2017/05/31/komentarz-do-lis…kowa-z-maja-2017/

PEWNY PRZYROST RUCHU W WYNIKU ROZBUDOWY DRÓG I INWESTYCJI W GMINACH OŚCIENNYCH

http://www.naszepuszczykowo.pl/2017/05/22/pewny-przyrost-r…inach-osciennych/

SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW 11.05.2017

http://www.naszepuszczykowo.pl/2017/05/11/spotkanie-inform…jne-10-maja-2017/ 

18300799_1891494064441015_6836939325840086858_n