logo_nasze2

Nasza misja

Stowarzyszenie „Nasze Puszczykowo” powstało z chęci działania na rzecz
 zachowania unikalnego charakteru naszego miasta. Troska o bezpieczeństwo,
 dbałość o jakość życia w otoczeniu wyjątkowej przyrody i architektury zmobilizowała
 nas do podjęcia działań, już nie tylko jako grupy mieszkańców, ale w ramach
 organizacji pozarządowej. Jako pełni zapału aktywiści ceniący walory Puszczykowa i obserwujący uważnie zachodzące zmiany, postanowiliśmy zjednoczyć swoje
 siły, by pozytywnie wpłynąć na rozwój naszego miasta i 
okolic.

Chęć dbania o dobrostan współmieszkańców i świadomość zasobów przyrodniczo-kulturowych Puszczykowa motywuje nas do działań na ich rzecz.
 Naszym celem jest wpływanie na kształt współczesnego Puszczykowa przy
 zachowaniu jego wyjątkowego charakteru i odrębności. Chcemy współtworzyć świadome swoich wartości nowoczesne miasto dbające o mieszkańców i środowisko naturalne.
 Jesteśmy przekonani, że przyrodniczo-kulturowa spuścizna naszego miasta zobowiązuje kolejne pokolenia do wspólnego dbania o teraźniejszość i
 przyszłość Puszczykowa.

 

Włącz się do działań!
Stowarzyszenie NASZE PUSZCZYKOWO jest otwarte na współdziałanie z innymi! Zapraszamy mieszkańców, wolontariuszy i inne organizacje do działań na rzecz Puszczykowa.

Jeśli masz pomysł lub inicjatywę, skontaktuj się z nami! Serdecznie wszystkich zapraszamy!

STATUT Stowarzyszenia Nasze Puszczykowo >>>