POZNALIŚMY PROJEKT NOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Urząd Miasta przygotował nowy projekt organizacji ruchu drogowego wzdłuż drogi powiatowej, na osi ulic Poznańska-Wczasowa-Ratajskiego-Nadwarciańska. Niestety nie wychodzi on w żaden sposób naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zgłaszanym w petycji! Stowarzyszenie NASZE PUSZCZYKOWO będzie pilnie zgłaszało formalne uwagi do projektu, który w proponowanej wersji nie tylko nie poprawi ale wręcz obniży bezpieczeństwo mieszkańców!
Projekt przewiduje doraźną zmianę polegającą na PODNIESIENIU prędkości z 40km/h do 50km/h (miejscowo nawet z 30km/h na 50km/h), ograniczenie rejonu oznaczonego jako teren zabudowany oraz zniesienie zakazu wyprzedzania na ul.Dworcowej wraz z korektą kilku innych znaków drogowych.
Wszelkie zmiany, które choć trochę miałyby poprawić bezpieczeństwo, a które pojawiają się w projekcie, zostały opatrzone klauzulą: „do zrealizowania w terminie późniejszym” czyli nieznanym.
Niestety te niewielkie „przyszłościowe” zmiany nie dadzą nam prawdziwego wzrostu bezpieczeństwa w objętym planem rejonie.
Docelowo projekt zmian organizacji ruchu będzie dotyczył CAŁEGO PUSZCZYKOWA, a upubliczniona została w tej chwili jedynie pierwsza opracowana część, z którą można się zapoznać na naszej stronie: http://www.naszepuszczykowo.pl/czytelnia/

Wszystkie nowoczesne miasta wprowadzają na swoim terenie restrykcyjne ograniczenia prędkości i wszelkie możliwe spowalniacze ruchu. Puszczykowo niestety nie. Czas brać przykład z innych (wystarczy odwiedzić Kórnik)!

JEST TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI POŚWIĘCONEJ PETYCJI MIESZKAŃCÓW!

Wreszcie wyznaczono termin komisji poświęconej petycji mieszkańców!
Połączone posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Spraw Społecznych poświęcone omówieniu petycji mieszkańców dotyczącej ruchu tranzytowego przez nasze miasto zostało wyznaczone na 3 lipca 2017 na godzinę 17.00. W posiedzeniu ma wziąć udział Wicestarosta Tomasz Łubiński oraz przedstawiciel policji.
Zachęcamy do udziału!