WALCZYMY O POZOSTAWIENIE DRZEW NA GROBLI

Zielona brama Puszczykowa, którą jest wjazd do naszego miasta od strony tzw. trasy mosińskiej (droga nr 430) do dworca przy ul.Poznańskiej może przestać istnieć! Po analizie zapisów projektowych wiemy, że zniknie minimum 50 drzew, w tym 80-letnia aleja klonowa!!!

Apelujemy o przyłączenie się do naszych działań mających na celu obronę tej niezwykle wartościowej krajobrazowo ZIELONEJ BRAMY PUSZCZYKOWA. Wraz z innymi puszczykowskimi organizacjami przygotowaliśmy petycję. ZACHĘCAMY do składania podpisów i promowania tej inicjatywy wśród znajomych. Petycję można podpisywać TUTAJ: https://www.petycjeonline.com/puszczykowskagrobla

Planowana wycinka drzew jest skutkiem modernizacji ścieżki rowerowej i przebudowy drogi. Niestety na etapie przygotowywania wniosków o dotację Urząd Miasta nie był otwarty na przygotowanie alternatywnej koncepcji poprowadzenia ścieżki rowerowej (taką propozycję wnieśli członkowie naszego stowarzyszenia), ani odstąpieniem od modernizacji drogi w ramach tego samego zadania. Przygotowany program funkcjonalno-użytkowy, który będzie podstawą projektu wykonawczego przewiduje ogołocenie grobli z zieleni.

 

Prosimy o wsparcie naszej inicjatywy i wspólne ratowanie krajobrazu Puszczykowa.

Niestety przewidziane nasadzenia zawarte w PFU zostaną zrealizowane poza groblą, a to wyjątkowe miejsce straci swój charakter na zawsze!

Zapraszamy też do naszej CZYTELNI (http://www.naszepuszczykowo.pl/czytelnia/),  gdzie umieściliśmy wszystkie dokumenty dotyczące tej sprawy, w tym protokoły z komisji i sesji, podczas których Radni zadecydowali o zrealizowaniu proponowanej inwestycji. Urząd Miasta przedstawił Radzie tylko częściowy obraz sytuacji, który nie precyzował zakresu wycinki i może dlatego żaden radny nie był jej przeciwny, a jedynie dwóch wstrzymało się od głosu.

Pamiętajmy, że każdą decyzję można odwołać.

Warto walczyć zanim piły pójdą w ruch i będzie wylewany beton! To ostatni moment!