RADNI UCHWALI NOWE STUDIUM

Podczas sesji Rady Miasta radni przyjęli nowe STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO miasta PUSZCZYKOWA. Niestety przyjęty dokument może mieć wpływ na zmianę charakteru naszego miasta. W studium znajdują się zapisy, które otwierają możliwości do wielu zmian, np:

  • wybudowania kolejnego marketu o powierzchni 3tys.m2 na terenie Niwki
  • powstania tunelu na ul.3 Maja
  • inwestycji budowlanych w związku z dopuszczeniem możliwość wycinki lasu przy ul.Mazurskiej i Pomorskiej oraz przy ul.Jarosławieckiej
  • zagęszczenie zabudowy  w wyniku zmniejszenia wielkości minimalnej podziału działek: 1000m2 dla terenów Puszczykowa/Puszczykówka/Niwki oraz 1200m2 dla Starego Puszczykowa i 3000m2 na granicach z WPN
  • wywłaszczania gruntów pod infrastrukturę w związku z planami powstania nowych dróg (Stare Puszczykowo)

Za przyjęciem studium i możliwością wprowadzenia niniejszych zmian zagłosowali:

Alfreda Brączkowska

Elżbieta Bijaczewska

Elżbieta Czarnecka

Władysław Hetman

Maciej Krzyżański

Jakub Musiał 

Tomasz Potocki

Filip Ryglewicz

Ryszard Teuschner

Od głosu wstrzymali się:

Małgorzata Hempowicz

Małgorzata Szczotka

W głos mieszkańców, którzy zgłosili liczne uwagi, wsłuchali się jedynie, głosując przeciw przyjęciem studium:

Łukasz Grzonka

Jan Łagoda

Dorota Łuczak-Dydowicz

Agata Wójcik

Z przyjętym dokumentem można sie zapoznać w naszej czytelni:

Czytelnia