ZMIANY W PUSZCZYKOWIE – PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU W PUSZCZYKOWIE

Powstał nowy projekt organizacji ruchu dla naszego miasta.

W projekcie pojawia się wiele zmian w stosunku do obecnego stanu rzeczy, między innymi:

  • na drogach powiatowych (Dworcowa, Nadwarciańska, Ratajskiego, Wczasowa) zostanie prawie wszędzie zlikwidowane ograniczenie do 40km/h, dozwolona prędkość zostanie podniesiona do 50km/h
  • znikną ścieżki rowerowe wydzielone z chodnika (ul.Poznańska, ul.Dworcowa)
  • znikną liczne miejsca parkingowe, zwłaszcza przy ul.Poznańskiej w centrum miasta, na odcinku od ul.Cienistej do ul.Kościelnej oraz na ul Dworcowej vis a vis lodziarni pp.Kostusiaków
  • wiele przystanków autobusowych zmieni swoje miejsca
  • proponowana jest reorganizacja ruchu na jednokierunkowy między innymi na ul.Słowackiego, przy której powstaną liczne wyznaczone miejsca parkingowe;
  • przy bardzo wielu ulicach nie będzie można już parkować poza wyznaczonymi miejscami, których w projekcie nie ujęto

Zmian, które przewiduje projekt jest znacząco więcej i wiele z nich nie jest korzystnych.

Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo stoi na stanowisku, że oba projekty, zarówno część obejmująca drogi powiatowe jak i gminne nie powinny być w takiej formie wdrożone w życie. Pamiętajmy, że UM ma 2 lata na wprowadzenie zmian zawartych w projekcie, więc zmiany odczujemy raczej już po jesiennych wyborach. Wykonanie projektu narzuciło naszemu miasto Starostwo Powiatowe i ono będzie nadzorować jego wykonanie.

Jesteśmy oburzeni, że ustalenia poczynione we wrześniu 2017 podczas trójstronnego spotkania Starostwo – UM – strona społeczna, które odbyło sie w Puszczykowie, nie znalazły się w projektach (o spotkaniu pisaliśmy 2 października naszym FB). Pojawiło się natomiast podniesienie dopuszczalnej prędkości do 50km/h w miejscach, gdzie dotąd było 40km/h.

Niestety kwestie bezpieczeństwa mieszkańców i koncepcja przyjaznego miasta nie znalazły wystarczającego odzwierciedlenia w nowym projekcie organizacji ruchu. Mamy wrażenie, że Starostwo postrzega nasze miasto głównie jako drogę dojazdową do szpitala i okolicznych miejscowości i nie liczy się z funkcjami, które miasto pełni. Udrożnianie dróg powiatowych i działanie na rzecz podniesienia ich walorów przelotowych stoi w sprzeczności z wieloma zapisami Narodowego Programu Bezpieczeństwa Drogowego 2013-2020 przyjętego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Mimo majowej petycji mieszkańców dotyczącej ograniczenia ruchu tranzytowego, która została przedstawiona Starostwu, nie pojawiło się w projekcie ani jedno rozwiązanie techniczne spowalniające ruch!

Mamy nadzieję, że zapewnienia UM o planowanych inwestycjach drogowych, a zwłaszcza o budowie świateł z detektorami prędkości na ul.Dworcowej, Ratajskiego i Nadwarciańskiej zostaną urzeczywistnione mimo, że nie zostały ujęte w projekcie.

Nasze uwagi do projektu organizacji ruchu na drogach gminnych w Puszczykowie zostały opatrzone listem przewodnim Burmistrza oi przesłane do Starostwa Powiatowego.

Można sie z nimi zapoznać w naszej CZYTELNI: http://www.naszepuszczykowo.pl/czytelnia/