NASZE PUSZCZYKOWO na Zielonym Letnim Uniwersytecie Fundacji Strefa Zieleni

W dniach 13-16 lipca 2017 do Puszczykowa zawita Fundacja Strefa Zieleni, która wraz z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie jest organizatorem Zielonego Letniego Uniwersytetu (ZLU), cyklu debat o kluczowych wyzwaniach ekologicznych, społecznych i gospodarczych, a także szeregu praktycznych warsztatów dla zaprzyjaźnionych organizacji oraz zainteresowanej, szerokiej publiczności. Spotkania mają służyć rozszerzeniu wiedzy, pogłębieniu refleksji i rozwijaniu ważnych wymiarów zielonej polityki i zrównoważonego rozwoju.

Najważniejsze tegoroczne tematy to: EUROPA, EKONOMIA, EKOLOGIA, SAMORZĄD I MIASTO, KLIMAT, PRAWA KOBIET.
Tematy ekologiczne: RZEKI, JEZIORA I EKOSYSTEMY WODNE; STARE DRZEWOSTANY
Temat lokalny: MIASTECZKO W SĄSIEDZTWIE PARKU NARODOWEGO (to MY)
Umiejętności: KOMUNIKACJA INTERNETOWA: STREAMING, VIDEO-KONFERENCJA (w ramach projektu międzynarodowego GEF: „Digital Commons”)

Jako Stowarzyszenie NASZE PUSZCZYKOWO zaistniejemy podczas tego wydarzenia na dwa sposoby.
Po pierwsze nieoceniona autorka naszego logotypu – Anna Krenz wystąpi z prezentacją dotyczącą duńskich wiatraków.
Po drugie w czwartek 13 lipca umilimy wieczór słuchaczom Uniwersytetu opowieścią o Puszczykowie, jego potencjale, wyzwaniach i zagrożeniach.
Zachęcamy do zapoznania się z programem i wzięcia udziału w tegorocznym ZLU!

Zielony Letni Uniwersytet 2017 – program