Zaprezentowaliśmy akcję STOP dla tranzytu Radnym Puszczykowa i Wicestaroście Poznańskiemu

Wczoraj, czyli 3 lipca w Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się połączone posiedzenie Komisji Spraw Społecznych oraz Rozwoju i Budżetu, podczas którego Stowarzyszenie „Nasze Puszczykowo” zaprezentowało akcję „Stop dla Tranzytu w Puszczykowie” oraz zreferowało PETYCJĘ przeciw ruchowi tranzytowemu, poszerzaniu dróg oraz stanowiącą głos za uspokojeniem ruchu – zaczynając od najbardziej niszczonego przez tranzyt rejonu Puszczykówka – ulic Nadwarciańska, Ratajskiego i Wczasowej – a docelowo w całym mieście.

PETYCJA podpisana przez ponad 500 mieszkańców Puszczykowa została przekazana na ręce Burmistrza i Rady, którzy z kolei przekazali dokument do Starostwa Powiatowego. Stąd na spotkaniu obecność gości z wicestarostą powiatu poznańskiego Tomaszem Łubińskim, a także dyrektorem Maciejem Andraszykiem z Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej i zastępcą dyrektora ds. inwestycyjnych Markiem Bereżeckim. Gośćmi byli także Panowie Jerzy Ryś i Przemysław Mieloch – burmistrz i wiceburmistrz Mosiny oraz przedstawiciele Policji. W spotkaniu poza radnymi wzięli udział także liczni mieszkańcy.

Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo przedstawiło materiał na temat tranzytu, który wobec wersji ze spotkania z 10 maja został zaktualizowany o materiał „dowodowy” z wspomnianych ulic – zdjęcia pojazdów łamiących przepisy: tirów na ulicach, na których obowiązuje zakaz ruchu pojazdów powyżej 3,5 T, pojazdów wyprzedzających na linii ciągłej, kilka przykładów niechlubnych „rekordów” prędkości, wypadki. Ten materiał miał na celu zakończyć teoretyczny spór o tranzyt i dowieść, że tranzyt przez Puszczykowo nie wymaga jakiejś hipotetycznej zgody władz w przyszłości, albo namaszczenia drogi jako tranzytowej – tranzyt przez Puszczykówko już dziś ma się w najlepsze, w barbarzyńskiej postaci, nie licząc się z mieszkańcami i przepisami. Niestety te określenia odnoszą się w całości do ruchu drogowego w Puszczykówku, niezależnie od tego, czy są to kierowcy przelotowi (tranzytowi), dojazdowi czy lokalni. Konsekwencją panujących na w.w. drodze warunków są wypadki z ostatnich 2 tygodni – na Ratajskiego, śmiertelny wypadek na Mocka/Nadwarciańskiej, stłuczki na Dworcowej i Grobli.

Spotkanie zakończyło się uznaniem warunków panujących na drodze 2490P za bardzo niebezpieczne i deklaracjami ze strony Starostwa i Miasta o woli konsultacji z mieszkańcami przygotowywanej koncepcji ruchu drogowego w Puszczykowie i zapewnienia udziału reprezentantów mieszkańców w pracach zespołu projektowego organizacji ruchu na drodze 2490P, tak jak tego domagało się Stowarzyszenie. Do końca tygodnia wiceburmistrz Ślisiński ma poinformować Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo o terminarzu tych spotkań i udostępnić dokumenty będące już w posiadaniu Miasta.

Jednocześnie przekazujemy apel Policji o zgłaszanie wszelkich zaobserwowanych wykroczeń drogowych za pośrednictwem portalu Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Prezentacja STOP dla tranzytu na połączone komisje RM – 03.07.2017