Czerwiec 2017: Budżet obywatelski

Już od 15 czerwca każdy mieszkaniec Puszczykowa może złożyć swój wniosek w budżecie obywatelskim. Do podziału jest 100.000zł, które zostanie przeznaczone zgodnie z wolą mieszkańców. Członkowie Naszego Puszczykowa będą przygotowywać swoje propozycje indywidualnie, ponieważ zasady składania wniosków nie dają takich możliwości organizacjom. Nasze propozycje będziemy prezentować na bieżąco. Wszystkie informacje o Puszczykowskim Budżecie Obywatelskim można znaleźć na stronie Urzędu Miasta: http://puszczykowo.pl/portalpbo