PETYCJA MIESZKAŃCÓW ZŁOŻONA!

DOBRA WIADOMOŚĆ: dzisiaj została oficjalnie złożona w Urzędzie Miasta nasza wspólna PETYCJA podpisana przez przeszło 500 osób! Cieszymy się bardzo z tak dużego poparcia dla sprawy.
Od 10 maja trwała obywatelska akcja zbierania podpisów, których moglibyśmy z pewnością zebrać jeszcze więcej ale postanowiliśmy nie czekać dłużej i nadać sprawie bieg formalny.
Nasze starania aby zaprezentować petycję podczas ostatniej sesji Rady Miasta zostały storpedowane przez radnego Potockiego, który nie dopuścił aby włączono ten punkt do obrad. Udało nam się jednak przekazać radnym wszystkie prezentowane podczas spotkania 10 maja materiały wraz z petycją i uzyskaliśmy zapewnienie ze strony Przewodniczącej Rady Miasta p.Małgorzaty Hempowicz, Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych p.Elżbiety Bijaczewskiej oraz Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju p.Jakuba Musiała iż zostanie specjalnie zorganizowane wspólne posiedzenie obu komisji, na których będziemy mogli zaprezentować naszą petycję i materiay ze spotkania. Niestety termin nie został jeszcze wyznaczony ale ufamy, że ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców radni uznają tę kwestię za ważną i naglącą.