JEST TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI POŚWIĘCONEJ PETYCJI MIESZKAŃCÓW!

Wreszcie wyznaczono termin komisji poświęconej petycji mieszkańców!
Połączone posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Spraw Społecznych poświęcone omówieniu petycji mieszkańców dotyczącej ruchu tranzytowego przez nasze miasto zostało wyznaczone na 3 lipca 2017 na godzinę 17.00. W posiedzeniu ma wziąć udział Wicestarosta Tomasz Łubiński oraz przedstawiciel policji.
Zachęcamy do udziału!

Grobla zagrożona wycinką drzew!

Miasto zamierza całkowicie zmienić charakter grobli! Wycinka 52 drzew to tylko część nowej rzeczywistości!
W ramach przebudowy ścieżki mają być też przeprowadzone inne zmiany, w tym założono w projekcie zwiększenie prędkości z 30km/h do 50km/h i poszerzenie drogi!

Po obradach Komisji Budżetu i Rozwoju (19.06.2017) już wiadomo, że Urząd Miasta planuje zniszczyć obecny charakter grobli! Został ostatni tydzień aby wpłynąć na zmianę zapisów we wniosku o dotację aby ocalić starodrzew w tym rejonie! (Grobla to fragment ul.Poznańskiej od drogi 430 do stacji kolejowej Puszczykowo).

Continue reading Grobla zagrożona wycinką drzew!

Czerwiec 2017: Budżet obywatelski

Już od 15 czerwca każdy mieszkaniec Puszczykowa może złożyć swój wniosek w budżecie obywatelskim. Do podziału jest 100.000zł, które zostanie przeznaczone zgodnie z wolą mieszkańców. Członkowie Naszego Puszczykowa będą przygotowywać swoje propozycje indywidualnie, ponieważ zasady składania wniosków nie dają takich możliwości organizacjom. Nasze propozycje będziemy prezentować na bieżąco. Wszystkie informacje o Puszczykowskim Budżecie Obywatelskim można znaleźć na stronie Urzędu Miasta: http://puszczykowo.pl/portalpbo

Jako Nasze Puszczykowo złożyliśmy uwagi do STUDIUM i MPZP

Złożyliśmy uwagi do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Puszczykowa i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego oraz Mickiewicza – część A.

Chcąc aktywnie wpływać na nasze miasto musimy działać z wyprzedzeniem i nie tylko reagować na już zaistniałe sytuacje ale starać się wpływać kształt decyzji podejmowanych decyzji z korzyścią dla mieszkańców.

Mamy nadzieję, że Urząd Miasta z uwagą pochyli się nad proponowanymi przez nas zmianami w zapisach w STUDIUM i MPZP. Niepokoją nas nie tylko pewne tendencje ale też konkretne rozwiązania zaproponowane w dokumentach urzędu. Obawiamy się przeobrażenia Puszczykowa w miasto jakich wiele: pozbawionych architektonicznego i przyrodniczego charakteru, zdominowanych przez developerów i tanie budownictwo oraz rozjechanych przez transport samochodowy.

Musimy bronić wyjątkowego charakteru Puszczykowa dając urzędnikom wskazówki korzystnych dla naszego miasta rozwiązań. Ze złożonymi przez Nasze Puszczykowo wnioskami można się zapoznać tutaj:  CZYTELNIA

PETYCJA MIESZKAŃCÓW ZŁOŻONA!

DOBRA WIADOMOŚĆ: dzisiaj została oficjalnie złożona w Urzędzie Miasta nasza wspólna PETYCJA podpisana przez przeszło 500 osób! Cieszymy się bardzo z tak dużego poparcia dla sprawy.
Od 10 maja trwała obywatelska akcja zbierania podpisów, których moglibyśmy z pewnością zebrać jeszcze więcej ale postanowiliśmy nie czekać dłużej i nadać sprawie bieg formalny.
Nasze starania aby zaprezentować petycję podczas ostatniej sesji Rady Miasta zostały storpedowane przez radnego Potockiego, który nie dopuścił aby włączono ten punkt do obrad. Udało nam się jednak przekazać radnym wszystkie prezentowane podczas spotkania 10 maja materiały wraz z petycją i uzyskaliśmy zapewnienie ze strony Przewodniczącej Rady Miasta p.Małgorzaty Hempowicz, Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych p.Elżbiety Bijaczewskiej oraz Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju p.Jakuba Musiała iż zostanie specjalnie zorganizowane wspólne posiedzenie obu komisji, na których będziemy mogli zaprezentować naszą petycję i materiay ze spotkania. Niestety termin nie został jeszcze wyznaczony ale ufamy, że ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców radni uznają tę kwestię za ważną i naglącą.