Komentarz do listu Burmistrza Andrzeja Balcerka z Echa Puszczykowa z maja 2017

W ostatnim numerze Echa Puszczykowa (maj 2017 nr/299) znalazł się niepokojący list Burmistrza Miasta Andrzeja Balcerka

Burmistrz w odpowiedzi na ulotkę zapraszającą na spotkanie obywatelskie w sprawie ruchu tranzytowego, stwierdził że:

tranzytu w Puszczykowie nie ma – jak wie każdy mieszkaniec Nadwarciańskiej, Ratajskiego, Dworcowej i Wczasowej fakty są inne – według badań to 72% procent całego ruchu

nie ma planów żeby przez centrum Puszczykowa puścić ruch tranzytowy – nikt nigdy nie twierdził, że Poznańska poza odcinkiem na grobli, ma stać się trasą tranzytową

obwodnica Mosiny nie włączy się w ul. Mocka na terenie należącym do Puszczykowa – zapewne włączy się nieco dalej, poza należącym do Puszczykowa laskiem, już na terenie Gminy Mosina -czyli około 300 metrów od ul. Nadwarciańskiej

Ruch tranzytowy, czyli przelotowy to w Puszczykowie już dziś 72% wszystkich pojazdów!

Burmistrz naszego miasta zdaje się całkowicie nie dostrzegać problemu, którym jest już istniejący ruch tranzytowy(przelotowy) i gwarancja jego znacznego nasilenia w przyszłości w związku z planami przebudowy drogi nr 431 i mającą powstać obwodnicą Mosiny.

Chcemy zwrócić uwagę, że czym innym jest tranzyt w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym (ten odbywa się oficjalnie tylko drogą nr 430), a czym innym olbrzymi udział faktycznego ruchu „przelotowego” przez naszą miejscowość. Ruch ten oscyluje obecnie na poziomie przekraczającym 70% i zagraża elementarnemu bezpieczeństwu mieszkańców i dewastuje środowisko naturalne, dosłownie zatruwając życie mieszkańców. To oczywiście dobrze, że władze Puszczykowa wg zapewnień Burmistrza nie planują tranzytu przez samo centrum miasta (ul. Poznańską). Wszyscy przecież wiemy, że tamtędy żaden kierowca tranzytowy i tak nie pojedzie, ponieważ objazd Wysokiej nie jest celowy. Mamy jednak obawy, że Urząd Miasta udziela niemego przyzwolenia, aby ruch przelotowy kierował się wzdłuż rzeki Warty, nieodwracalnie odcinając miasto od jego unikalnych zasobów krajobrazowo-historycznych.