Pewny przyrost ruchu w wyniku rozbudowy dróg i inwestycji w gminach ościennych

Skoro już teraz dochodzi do nagminnych wykroczeń drogowych wynikających z ruchu tranzytowego, co stanie się gdy okoliczne drogi zwiększą swą przepustowość?

W wyniku planowanej wkrótce modernizacji drogi 431 stanowiącej dojazd do S5, budowy mostu o maksymalnej nośności w Rogalinku oraz przyszłej obwodnicy Mosiny, która włączy się w którymś punkcie ul. Mocka – pewnie tuż poza należącym do Puszczykowa laskiem, ale dostatecznie blisko Nadwarciańskiej, aby była ona naturalnym wyborem mosińskich kierowców w drodze do Poznania – ruch ten w przyszłości na pewno bardzo wzrośnie. I tak jak dziś nie powinny trasą Nadwarciańska – Ratajskiego – Wysoka jeździć ciężarówki, a jeżdżą w najlepsze, tak samo pojadą w przyszłości, z tym że będzie ich znacznie więcej. Cały ten tłumek spotka się w korku na Grobli, której może w tym celu planuje się poszerzyć jezdnię i zwiększyć nośność?

Chrońmy nasze miasto zanim będzie za późno!

Bardzo nas dziwi, że Burmistrz nie dostrzega podnoszonego przez mieszkańców problemu wynikającego z poszerzenia dróg, co w naturalny sposób wpłynie na zwiększenie natężenia ruchu samochodowego. Łączenie tych faktów dałoby możliwość przyjrzenia się problemowi, a zaprzeczanie im nie może przynieść żadnego korzystnego dla mieszkańców rozwiązania! Poszerzanie dróg kosztem starych ogrodów dewastuje Puszczykowo, a sprzyja zwiększeniu ruchu. Czy na tym ma polegać troska o zrównoważony rozwój naszego miasta? Czy wyjątkowe, leśne, historyczne Puszczykowo ma zostać poświęcone dla szybszego dojazdu do Poznania dla mieszkańców okolicznych gmin? Przecież przez niewielkie Puszczykowo biegnie już droga wojewódzka 430 (Wysoka), dzika trasa tranzytowa Nadwarciańska – Ratajskiego – Wczasowa i trasa kolejowa! To zdecydowanie za dużo na miasto o powierzchni zaledwie 16 km2! Władze powiatu powinny poszukać alternatywnych rozwiązań dla dojazdu do Poznania, bo tranzyt przez Puszczykówko dewastuje tereny o unikalnej wartości krajobrazowej i kulturalnej nie tylko na skalę województwa.

Ignorowanie zagrożenia wynikającego z rozbudowy dróg w gminach ościennych jest całkowicie niezrozumiałe. Władze Miasta powinny antycypować przyszłość i wprowadzić rozwiązania, które wymuszą przestrzeganie przepisów i będą chronić nasze miasto.

Musimy mieć świadomość, że każda modernizacja ulic na osi Poznańska – Wczasowa -Ratajskiego – Nadwarciańska mająca na celu ich jakiekolwiek poszerzenie, będzie wpływała na większą przepustowość dróg i w konsekwencji na natężenie ruchu, które stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.