Spotkanie informacyjne 10 maja 2017

W środę 10 maja w sali Jana Pawła II przy kościele św.Józefa przy ul.Dworcowej odbyło się spotkanie w sprawie zmian czekających Puszczykowo.
W szczytowym momencie udało nam się zliczyć niemal trzystu mieszkańców zainteresowanych uspokojeniem ruchu w Puszczykowie! W spotkaniu udział wzięło też czterech przedstawicieli Rady Miasta.

17992207_1892281371028951_8586852320931654137_n
Na spotkanie z Powiatowym Konserwatorem Zabytków Wiesławem Biegańskim przybyło liczne grono zaniepokojonych mieszkańców!

 

Program spotkania:
– o 17.00 – spotkanie z Powiatowym Konserwatorem Zabytków Wiesławem Biegańskim, podczas którego został omówiony wyjątkowy charakter historycznej części Puszczykowa znajdującej się w rejonie zagrożonym przez ruch tranzytowy. Zostały przedstawione między innymi możliwości i konsekwencje wpisania układu urbanistycznego do Rejestru Zabytków.

– o 19.00 – spotkanie dotyczące obecnej sytuacji drogowej, zagrożeń związanych z ruchem tranzytowym w rejonie ulic Wczasowa-Ratajskiego-Nadwarciańska-Dworcowa oraz zmianami, które wpłyną na jakość życia mieszkańców Puszczykowa. Podczas spotkania zostały omówione koncepcje i plany zarówno tworzone przez miasto jaki i te, które powstają w ościennych gminach, a wpłyną na znaczące zintensyfikowanie ruchu na terenie Puszczykowa.

Spotkanie było wyjątkową okazją do wysłuchania krótkich wystąpień profesjonalistów na temat zagrożeń związanych z zachodzącymi zmianami. W programie znalazła się też prezentacja petycji do władz Miasta Puszczykowa w sprawie obrony interesów mieszkańców przed zagrożeniami wynikającymi z realizacji planów gmin ościennych.

Materiały prezentowane podczas spotkania są dostępne na naszej stronie w zakładce CZYTELNIA: http://www.naszepuszczykowo.pl/czytelnia/

18300799_1891494064441015_6836939325840086858_n