Działamy!

Dzisiaj Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo zostało wpisane do rejestru w Starostwie Powiatowym. To początek naszej formalnej działalności!

Stowarzyszenie zostało powołane z troski o wyjątkowe miasto, w którym mieszkamy i z chęci wpływu na jego obecny i przyszły kształt. Jesteśmy przekonani, że świadomość zasobów kulturowo-przyrodniczych Puszczykowa jest podstawą zachowania jego wyjątkowego charakteru. Nasze Puszczykowo będzie działać w poszanowaniu charakteru miasta na rzecz dobrostanu i bezpieczeństwa jego mieszkańców. Chcemy współtworzyć Puszczykowo, a nie tylko tu mieszkać!