Wywiad ze Starostą Janem Grabkowskim bardziej niepokoi niż uspokaja

Zaniepokoił nas wywiad ze Starostą Poznańskim zamieszczony w majowym numerze Echa Puszczykowa, w którym Starosta Grabkowski udzielił zapewnień o braku planów tranzytowych. Niestety odniósł się jedynie do ruchu przez centrum Puszczykowa, za które jednak uważamy ul. Poznańską i Rynek. Starosta odnosił się w wywiadzie jedynie do obecnej sytuacji, która może się zmienić w każdym momencie, gdyż nie pojawiły się żadne wiążące informacje dotyczące ruchu tranzytowego w przyszłości.

Zatrważająca dla mieszkańców i właścicieli działek leżących wzdłuż ul. Nadwarciańskiej i Ratajskiego jest wypowiedź Starosty Jana Grabkowskiego, w której mówi jedynie, że w tej chwili nie wpłynęły żadne plany do Starostwa dotyczące poszerzenia pasa drogowego. Co gorsza, zapewne pocieszająca w swoim zamyśle informacja o możliwości użytkowania swoich działek do momentu rozpoczęcia inwestycji dotyczącej poszerzenia drogi, raczej tworzy wrażenie, że takie plany jednak są, choć jeszcze nie wpłynęły w formie dokumentu, ponieważ obecnie nie ma na to środków. Te słowa świadczą w istocie o odroczeniu poszerzania, nie o przyjęciu argumentów mieszkańców.

Pamiętajmy, że Puszczykowo jest niezależnym miastem, które choć leży w granicach Powiatu Poznańskiego, to przede wszystkim powinno bronić swoich mieszkańców i ich dobra, a dopiero w dalszej kolejności podporządkowywać się interesowi Starostwa Powiatowego.

Puszczykowo nie jest jedynie powiatową drogą przelotową czy dojazdem do szpitala!

Tranzyt przez Puszczykowo odbywa się każdego dnia i to jest niezaprzeczalny fakt, a zakusy aby go ułatwić powinny być zatrzymane przez Urząd Miasta przy użyciu wszystkich dostępnych środków.

Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo apeluje o zmianę optyki i podjęcie kroków w obronie naszego miasta przed rosnącymi zagrożeniami!

Informacje o problemach związanych z tematem ruchu tranzytowego przez Puszczykowo można śledzić na profilu FB: https://www.facebook.com/stopdlatranzytuwpuszczykowie/ oraz na naszej stronie.

 

Komentarz do listu Burmistrza Andrzeja Balcerka z Echa Puszczykowa z maja 2017

W ostatnim numerze Echa Puszczykowa (maj 2017 nr/299) znalazł się niepokojący list Burmistrza Miasta Andrzeja Balcerka

Burmistrz w odpowiedzi na ulotkę zapraszającą na spotkanie obywatelskie w sprawie ruchu tranzytowego, stwierdził że:

tranzytu w Puszczykowie nie ma – jak wie każdy mieszkaniec Nadwarciańskiej, Ratajskiego, Dworcowej i Wczasowej fakty są inne – według badań to 72% procent całego ruchu

nie ma planów żeby przez centrum Puszczykowa puścić ruch tranzytowy – nikt nigdy nie twierdził, że Poznańska poza odcinkiem na grobli, ma stać się trasą tranzytową

obwodnica Mosiny nie włączy się w ul. Mocka na terenie należącym do Puszczykowa – zapewne włączy się nieco dalej, poza należącym do Puszczykowa laskiem, już na terenie Gminy Mosina -czyli około 300 metrów od ul. Nadwarciańskiej

Ruch tranzytowy, czyli przelotowy to w Puszczykowie już dziś 72% wszystkich pojazdów!

Burmistrz naszego miasta zdaje się całkowicie nie dostrzegać problemu, którym jest już istniejący ruch tranzytowy(przelotowy) i gwarancja jego znacznego nasilenia w przyszłości w związku z planami przebudowy drogi nr 431 i mającą powstać obwodnicą Mosiny.

Chcemy zwrócić uwagę, że czym innym jest tranzyt w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym (ten odbywa się oficjalnie tylko drogą nr 430), a czym innym olbrzymi udział faktycznego ruchu „przelotowego” przez naszą miejscowość. Ruch ten oscyluje obecnie na poziomie przekraczającym 70% i zagraża elementarnemu bezpieczeństwu mieszkańców i dewastuje środowisko naturalne, dosłownie zatruwając życie mieszkańców. To oczywiście dobrze, że władze Puszczykowa wg zapewnień Burmistrza nie planują tranzytu przez samo centrum miasta (ul. Poznańską). Wszyscy przecież wiemy, że tamtędy żaden kierowca tranzytowy i tak nie pojedzie, ponieważ objazd Wysokiej nie jest celowy. Mamy jednak obawy, że Urząd Miasta udziela niemego przyzwolenia, aby ruch przelotowy kierował się wzdłuż rzeki Warty, nieodwracalnie odcinając miasto od jego unikalnych zasobów krajobrazowo-historycznych.

Pewny przyrost ruchu w wyniku rozbudowy dróg i inwestycji w gminach ościennych

Skoro już teraz dochodzi do nagminnych wykroczeń drogowych wynikających z ruchu tranzytowego, co stanie się gdy okoliczne drogi zwiększą swą przepustowość?

W wyniku planowanej wkrótce modernizacji drogi 431 stanowiącej dojazd do S5, budowy mostu o maksymalnej nośności w Rogalinku oraz przyszłej obwodnicy Mosiny, która włączy się w którymś punkcie ul. Mocka – pewnie tuż poza należącym do Puszczykowa laskiem, ale dostatecznie blisko Nadwarciańskiej, aby była ona naturalnym wyborem mosińskich kierowców w drodze do Poznania – ruch ten w przyszłości na pewno bardzo wzrośnie. I tak jak dziś nie powinny trasą Nadwarciańska – Ratajskiego – Wysoka jeździć ciężarówki, a jeżdżą w najlepsze, tak samo pojadą w przyszłości, z tym że będzie ich znacznie więcej. Cały ten tłumek spotka się w korku na Grobli, której może w tym celu planuje się poszerzyć jezdnię i zwiększyć nośność?

Chrońmy nasze miasto zanim będzie za późno!

Bardzo nas dziwi, że Burmistrz nie dostrzega podnoszonego przez mieszkańców problemu wynikającego z poszerzenia dróg, co w naturalny sposób wpłynie na zwiększenie natężenia ruchu samochodowego. Łączenie tych faktów dałoby możliwość przyjrzenia się problemowi, a zaprzeczanie im nie może przynieść żadnego korzystnego dla mieszkańców rozwiązania! Poszerzanie dróg kosztem starych ogrodów dewastuje Puszczykowo, a sprzyja zwiększeniu ruchu. Czy na tym ma polegać troska o zrównoważony rozwój naszego miasta? Czy wyjątkowe, leśne, historyczne Puszczykowo ma zostać poświęcone dla szybszego dojazdu do Poznania dla mieszkańców okolicznych gmin? Przecież przez niewielkie Puszczykowo biegnie już droga wojewódzka 430 (Wysoka), dzika trasa tranzytowa Nadwarciańska – Ratajskiego – Wczasowa i trasa kolejowa! To zdecydowanie za dużo na miasto o powierzchni zaledwie 16 km2! Władze powiatu powinny poszukać alternatywnych rozwiązań dla dojazdu do Poznania, bo tranzyt przez Puszczykówko dewastuje tereny o unikalnej wartości krajobrazowej i kulturalnej nie tylko na skalę województwa.

Ignorowanie zagrożenia wynikającego z rozbudowy dróg w gminach ościennych jest całkowicie niezrozumiałe. Władze Miasta powinny antycypować przyszłość i wprowadzić rozwiązania, które wymuszą przestrzeganie przepisów i będą chronić nasze miasto.

Musimy mieć świadomość, że każda modernizacja ulic na osi Poznańska – Wczasowa -Ratajskiego – Nadwarciańska mająca na celu ich jakiekolwiek poszerzenie, będzie wpływała na większą przepustowość dróg i w konsekwencji na natężenie ruchu, które stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.

Spotkanie informacyjne 10 maja 2017

W środę 10 maja w sali Jana Pawła II przy kościele św.Józefa przy ul.Dworcowej odbyło się spotkanie w sprawie zmian czekających Puszczykowo.
W szczytowym momencie udało nam się zliczyć niemal trzystu mieszkańców zainteresowanych uspokojeniem ruchu w Puszczykowie! W spotkaniu udział wzięło też czterech przedstawicieli Rady Miasta.

17992207_1892281371028951_8586852320931654137_n
Na spotkanie z Powiatowym Konserwatorem Zabytków Wiesławem Biegańskim przybyło liczne grono zaniepokojonych mieszkańców!

 

Program spotkania:
– o 17.00 – spotkanie z Powiatowym Konserwatorem Zabytków Wiesławem Biegańskim, podczas którego został omówiony wyjątkowy charakter historycznej części Puszczykowa znajdującej się w rejonie zagrożonym przez ruch tranzytowy. Zostały przedstawione między innymi możliwości i konsekwencje wpisania układu urbanistycznego do Rejestru Zabytków.

– o 19.00 – spotkanie dotyczące obecnej sytuacji drogowej, zagrożeń związanych z ruchem tranzytowym w rejonie ulic Wczasowa-Ratajskiego-Nadwarciańska-Dworcowa oraz zmianami, które wpłyną na jakość życia mieszkańców Puszczykowa. Podczas spotkania zostały omówione koncepcje i plany zarówno tworzone przez miasto jaki i te, które powstają w ościennych gminach, a wpłyną na znaczące zintensyfikowanie ruchu na terenie Puszczykowa.

Spotkanie było wyjątkową okazją do wysłuchania krótkich wystąpień profesjonalistów na temat zagrożeń związanych z zachodzącymi zmianami. W programie znalazła się też prezentacja petycji do władz Miasta Puszczykowa w sprawie obrony interesów mieszkańców przed zagrożeniami wynikającymi z realizacji planów gmin ościennych.

Materiały prezentowane podczas spotkania są dostępne na naszej stronie w zakładce CZYTELNIA: http://www.naszepuszczykowo.pl/czytelnia/

18300799_1891494064441015_6836939325840086858_n

Działamy!

Dzisiaj Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo zostało wpisane do rejestru w Starostwie Powiatowym. To początek naszej formalnej działalności!

Stowarzyszenie zostało powołane z troski o wyjątkowe miasto, w którym mieszkamy i z chęci wpływu na jego obecny i przyszły kształt. Jesteśmy przekonani, że świadomość zasobów kulturowo-przyrodniczych Puszczykowa jest podstawą zachowania jego wyjątkowego charakteru. Nasze Puszczykowo będzie działać w poszanowaniu charakteru miasta na rzecz dobrostanu i bezpieczeństwa jego mieszkańców. Chcemy współtworzyć Puszczykowo, a nie tylko tu mieszkać!